Пилешки краток батак и карабатак
количина: 1400 гр пакување: 6кг
шифра: 020653 баркод: 2809510+++
Краток батак кеса
количина: / пакување: 6кг/1
шифра: 020524 баркод: 25202206007251
Стек кеса амета
количина: / пакување: 6кг/1
шифра: 020526 баркод: 25202300004200
Крилца кеса
количина: / пакување: 6кг/1
шифра: 020525 баркод: 25023030099509
Пиле смрзнато
количина: Кеса пакување: 10/1
шифра: 020459 баркод: 2800010+++
Батак смрзнат
количина: Тацна пакување: 6/1
шифра: 020460 баркод: 2800200+++
Батак смрзнат
количина: Кеса пакување: 61/
шифра: 020527 баркод: 2806560+++
Краток батак смрзнат
количина: Тацна пакување: 61/
шифра: 020461 баркод: 2800400+++
Краток батак смрзнат
количина: Кеса пакување: 61/
шифра: 020524 баркод: 2800400+++
Карабатак смрзнат
количина: Тацна пакување: 6/1
шифра: 020462 баркод: 2800430+++
Карабатак смрзнат
количина: Кеса пакување: 6/1
шифра: 020525 баркод: 2806580+++
Пилешки крилца смрзнати
количина: Тацна пакување: 6/1
шифра: 020463 баркод: 2800560+++
Пилешки крилца смрзнати
количина: Кеса пакување: 6/1
шифра: 020523 баркод: 2806570+++
Пилешки стек смрзнат
количина: Тацна пакување: 6/1
шифра: 020464 баркод: 2800810+++
Пилешки стек смрзнат
количина: Кеса пакување: 6/1
шифра: 020526 баркод: 2806670+++
Пилешки стек саламурен
количина: Тацна пакување: 6/1
шифра: 020528 баркод: 2801540+++
Пилешки Крилца
количина: ЦБА пакување: 6/1
шифра: 020570 баркод: 2806540+++
Пиле кеса
количина: ЦБА пакување: 13/1
шифра: 020569 баркод: 2805380+++
Пиле за готвење
количина: пакување: 10/1
шифра: 020540 баркод: 2804840+++
Пилешки Крилца
количина: РФС пакување: 12/1
шифра: 020564 баркод: 2807780+++