Свежо пиле - тацна
количина: 1.3-1.5кг пакување: 5/1
шифра: баркод: 2502020+++
Свеж батак - тацна
количина: 400-600гр пакување: 6/1
шифра: баркод: 2501916+++
Свеж краток батак - тацна
количина: 400-600гр пакување: 6/1
шифра: баркод: 2501936+++
Свежи крилца - тацна
количина: 400-600гр пакување: 6/1
шифра: баркод: 2501956+++
Свеж стек - тацна
количина: 400-600гр пакување: 6/1
шифра: баркод: 2501946+++
Свеж карабатак - тацна
количина: 400-600гр пакување: 6/1
шифра: баркод: 2501926+++
Свеж краток батак
количина: цца 2.00-2,5 кг пакување:
шифра: баркод:
Свеж батак
количина: цца 2.00-2,5 кг пакување:
шифра: баркод:
Свеж стек
количина: цца 2.00-2,5 кг пакување:
шифра: баркод:
Свежи крилца
количина: цца 2.00-2,5 кг пакување:
шифра: баркод:
Свеж краток батак
количина: цца 800 - 1000 г пакување:
шифра: баркод:
Свеж батак
количина: цца 800 - 1000 г пакување:
шифра: баркод:
Свеж стек
количина: цца 800 - 1000 г пакување:
шифра: баркод:
Свежи крилца
количина: цца 800 - 1000 г пакување:
шифра: баркод: