Свежо пиле - тацна
количина: 1.3-1.5кг пакување: 5/1
шифра: баркод: 2501909+++
Свеж батак - тацна
количина: 400-600гр пакување: 6/1
шифра: баркод: 2501919+++
Свеж краток батак - тацна
количина: 400-600гр пакување: 6/1
шифра: баркод: 2501939+++
Свежи крилца - тацна
количина: 400-600гр пакување: 6/1
шифра: баркод: 2501959+++
Свеж стек - тацна
количина: 400-600гр пакување: 6/1
шифра: баркод: 2501949+++
Свеж карабатак - тацна
количина: 400-600гр пакување: 6/1
шифра: баркод: 2501929+++
Свеж краток батак
количина: цца 2.00-2,5 кг пакување:
шифра: баркод:
Свеж батак
количина: цца 2.00-2,5 кг пакување:
шифра: баркод:
Свеж стек
количина: цца 2.00-2,5 кг пакување:
шифра: баркод:
Свежи крилца
количина: цца 2.00-2,5 кг пакување:
шифра: баркод:
Свеж краток батак
количина: цца 800 - 1000 г пакување:
шифра: баркод:
Свеж батак
количина: цца 800 - 1000 г пакување:
шифра: баркод:
Свеж стек
количина: цца 800 - 1000 г пакување:
шифра: баркод:
Свежи крилца
количина: цца 800 - 1000 г пакување:
шифра: баркод: