ФФ Алуматес 7mm
количина: 2500гр пакување: 5/1
шифра: 050090 баркод: 8710679119997
ФФ Алуматес 10mm
количина: 2500гр пакување: 5/1
шифра: 050283 баркод: 8710679120009
Фантази 10mm
количина: 1000гр пакување: 12/1
шифра: 050097 баркод: 8710679114305
Фантази 10mm
количина: 2500гр пакување: 5/1
шифра: 050091 баркод: 8710679114206
Френч Фрај 10mm
количина: 450гр пакување: 20/1
шифра: 050110 баркод: 8710679138332
ФАНТАЗИ РЕБРАСТ 12 мм
количина: 2500 г пакување: 5/1
шифра: 050127 баркод: 8710679120030
ФАНТАЗИ РЕБРАСТ
количина: 750 г пакување: 1/1
шифра: 050096 баркод: 8710679002343
Брави голд 7 мм
количина: 2.5 кг пакување: 5/1
шифра: 050604 баркод: 8710679160302
Панирани кругови кромид
количина: 1 кг пакување: 10/1
шифра: 050109 баркод: 8710679138592
Помфрит со лушпа
количина: 2 кг пакување: 6/1
шифра: 050114 баркод: 8710679154622
Помфрит Home Style
количина: 2.5 кг пакување: 5/1
шифра: 050116 баркод: 8710679136345
Помфир Star Fries 7мм
количина: 1 кг пакување: 10/1
шифра: 050117 баркод: 8710679127398
Брави 10 мм
количина: 1 кг пакување: 10/1
шифра: 050607 баркод: 8710679096182
Кругови компир
количина: 2.5 кг пакување: 5/1
шифра: 050115 баркод: 8710679503611