Замрзнати паткини грбови РФС
количина: 1500гр пакување: 15/1
шифра: 020684 баркод: 2980798020962
Замрзнати гускини грбови РФС
количина: 2000гр пакување: 15/1
шифра: 020685 баркод: 2980809018063
Замрзнати пилешки грбови Кеса
количина: 1000гр пакување: 1/1
шифра: 020687 баркод: 59970099943569
Замрзната патка за скара
количина: 2000 гр пакување: 20/1
шифра: 020688 баркод: 5995664047896
Пилешки нагетси
количина: 480гр пакување: 16/1
шифра: 020696 баркод: 5995910710963
Пилешки медаљони со кашкавал
количина: 480гр пакување: 16/1
шифра: 020697 баркод: 5995910711007
Панирани пилешки прсти
количина: 500гр пакување: 16/1
шифра: 020698 баркод: 5995910715036
Панирани пилешки крила
количина: 900гр пакување: 10/1
шифра: 020699 баркод: /
Паниран пилешки батак
количина: 900гр пакување: 10/1
шифра: 020700 баркод: /
ПИЛЕШКИ МЕДАЉОНИ СО КАШКАВАЛ
количина: 480 г пакување: 16/1
шифра: 020697 баркод: 5995910714374
ПИЛЕШКИ МЕДАЉОНИ СО КАШКАВАЛ
количина: / пакување: 5/1
шифра: 020726 баркод: /