Замрзнати паткини грбови РФС
количина: 1500гр пакување: 15/1
шифра: 020684 баркод: 2980798020962
Замрзнати гускини грбови РФС
количина: 2000гр пакување: 15/1
шифра: 020685 баркод: 2980809018063
Замрзнати пилешки грбови РФС
количина: / пакување: 10/1
шифра: 020686 баркод: 5997099943644
Замрзнати пилешки грбови Кеса
количина: 1000гр пакување: 1/1
шифра: 020687 баркод: 59970099943569
Замрзната патка за скара
количина: 2000 гр пакување: 20/1
шифра: 020688 баркод: 5995664047896
Замрзнат пилешки батак РФС
количина: / пакување: 10/1
шифра: 020689 баркод: 5997099942838
Пилешки крилца РФС
количина: / пакување: 12/1
шифра: 020690 баркод: 5997099911735
Пилешки крилца мал батак и среден дел РФС
количина: / пакување: 12/1
шифра: 020691 баркод: 5997099948717
Пилешки крилца мал батак РФС
количина: / пакување: 12/1
шифра: 020692 баркод: 5997099901743
Пиле замрзнато
количина: 1400гр пакување: 11.2кг
шифра: 020693 баркод: 5995664002369
Пиле замрзнато
количина: 1200гр пакување: 12кг
шифра: 020701 баркод: 5997099933157
Пиле замрзнато
количина: 1300гр пакување: 13кг
шифра: 020702 баркод: 5997099933171
Пилешки нагетси
количина: 480гр пакување: 16/1
шифра: 020696 баркод: 5995910710963
Пилешки медаљони со кашкавал
количина: 480гр пакување: 16/1
шифра: 020697 баркод: 5995910711007
Панирани пилешки прсти
количина: 500гр пакување: 16/1
шифра: 020698 баркод: 5995910715036
Панирани пилешки крила
количина: 900гр пакување: 10/1
шифра: 020699 баркод: /
Паниран пилешки батак
количина: 900гр пакување: 10/1
шифра: 020700 баркод: /
ПИЛЕШКИ МЕДАЉОНИ СО КАШКАВАЛ
количина: 480 г пакување: 16/1
шифра: 020697 баркод: 5995910714374
ПИЛЕШКИ МЕДАЉОНИ СО КАШКАВАЛ
количина: / пакување: 5/1
шифра: 020726 баркод: /