За нас Лидерском - Скопје, Македонија е млада трговска компанија, која успешно застапува неколку познати брендови. Нашата основна дејност е увоз и дистрибуција на квалитетни брендови кои ја освојуваат довербата на купувачите. Досегашните резултати токму тоа и го потврдуваат. Нашите комерцијалисти нарачките ги прават од врата до врата со мини џебни компјутери PSION кои преку GPRS мрежата пристигнуваат во централниот магацин, таму робата се спрема и во најкус рок со сопствени возила за дистрибуција се доставуваат до купувачите и до крајните потрошувачи. Имињата на производителите што ги застапуваме се дополнителна гаранција дека производите кои ги увезуваме и дистрибуираме се со висок квалитет, произведени по најсовремени стандарди за заштита на купувачите, имаат одлична амбалажа, вкус а со својата цена се достапни за секого.